System Columbus

System Columbus är ett helt nytt och unikt byggsystem i strängpressad aluminium. Byggprincipen baserar sig på profilernas utformning med snäpp-, skjut-, och mutterspår. Metoden skulle kunna genomföras med ett mekano.

System Columbus är dimensionerat för att klara stora påfrestningar av snö och vind. Som exempel på en genomtänkt detalj kan nämnas att regn-, och smältvatten tas om hand i den kombinerade ränn- och upplagsprofilen.

Samtliga profiler är lätt utbyggbara, vilket ger systemet hög flexibilitet. System Columbus har också en tilltalande design med lockfunktioner anpassade till profilerna samt fickor för elkablar och sammanfogningar. Det eleganta utförandet med sitt diskreta dekormönster gör systemet lämpligt att använda för kreativa och spännande löningar såväl inom- och utomhus.

Columbus är ett prisvärt prefabricerat system och lämpliga produkter är tex. carportar, cykelgarage, pirgångar och skärmtak (se bilder intill)

Arkadprofiler
Industrivägen 3
360 32 Gemla
T: +46 470-67756
E: info@arkadprofiler.se