Kuststaden i Luleå

Rullbockade TRP-plåter som fundament till balkongerna i Luleås Södra Hamn. Den rullbockade TRP-plåten används som fundament för murning av balkongvägg.