Arkadprofiler

Arkadprofilen ger fler möjligheter

Arkadprofilen är en korrugerad trapetsplåt (TRP-plåt) som har böjts till en mjuk båge utan veck. En vanlig 20-profil, 35-profil eller 45-profil blir arkitektoniskt skön, med många valmöjligheter.

Användningsområdena är nästan obegränsade – från större fribärande konstruktioner till entrépartier, skärm- och fläktrumstak eller ventilationsschakt.

Arkadprofilen ger en lätt, självbärande takkonstruktion som tål både snö, vind och taklaster.

Genom den unika rundningsmetoden ökas bärigheten med upp till 17-19 gånger och spännvidden med ca 2,5 gånger i jämförelse med en icke-rundad trapetskorrugerad plåt.
Arkadprofilen framställs av trapetskorrigerad plåt med ytlack av standardfärger på marknaden, samt beläggningssystem.

Rundningen kan göras antingen utåt- eller inåtvänd. Varje radie och spännvidd har sin egen bärighet. Profilerna kan även förses med kondensisolering.

Vid tilläggsisolering av fasader är en arkadprofil med färg på rundningens insida ett utmärkt val som takfotsplåt. På befintliga bågformade tak passar profilen utmärkt som tätskikt, och med en underkonstruktion av andra formbara material finns stora möjligheter för spännande produkter.

Som komplement till arkadprofilen erbjuder vi även tvärbockad korrugerad trapetsplåt (TRP-plåt).

Kontakta oss

Förutsättningar för arkadprofiler

​​​​​​​20-profil

Konvex: Färg sida A, bågens utsida
Konkav: Färg sida B, bågens insidasida B, bågens insida
Min Radie: 800 mm
Max Radie: 14 000 mm
Plåtlängd min: 1 000 mm
Plåtlängd max: 10 000 mm
Plåttjocklek: 0,6 – 0,8 mm
Kondensisolering: Ja

Vid projektering eller beställning ange:

  • Radie
  • Spännvidd
  • Pilhöjd

35 och 45-profil

Konvex: Färg sida A, bågens utsida
Konkav: Färg sida B, bågens insida
Min Radie: 5000 mm
Max Radie: 22 000 mm
Plåtlängd min: 2 000 mm
Plåtlängd max: 10 000 mm
Plåttjocklek: 0,7 – 0,9 mm
Kondensisolering: Ja

Lämpliga profiler och spännvidder:
20-profil: 1,5 – 5,5 m
35 och 45-profil: 5 – 12 m

Se skiss för profil och spännvidd