Tvärbockad profil

Tvärbockad profil

Den tvärbockade plåten kan böjas till mindre radie ner till R150 mm men har dock inte samma bärighet som en arkadprofil. Önskas större radie än 800mm är Arkadprofilen att föredra före tvärbockade trp plåt.

Tvärbockad trp plåt finns i 20, 35 och 45 profil. Tvärbockad trp plåt är lämplig som taksprång, taknock samt där tak ansluter mot vägg, där den ersätter stådskiva.